Dostupni kursevi

Računarske mreže III1

Kategorija: III razred
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Programiranje III1

Kategorija: III razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Tehnička dokumentacija

Kategorija: III razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Veb programiranje

Kategorija: III razred
 • Predavač: Zagorka Vidović

Практична (блок) настава III2

Kategorija: III razred

Блок настава за одељење III2
 • Predavač: Gradimir Filipović

Софтверски алати III

Kategorija: III razred
 • Predavač: Slobodan Nadrljanski

Sistemi ubrizgavanja-vežbe III2

Kategorija: III razred
 • Predavač: Siniša Čudan
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Predrag Vucic

Dizel motori III2 vežbe

Kategorija: III razred
 • Predavač: Siniša Čudan
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Mihalj Mihok

Sistem paljenja III2 vežbe

Kategorija: III razred
 • Predavač: Siniša Čudan
 • Predavač: Gradimir Filipović
 • Predavač: Mihalj Mihok

Računarske mreže III Vanredni

Kategorija: III razred
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Sistemi ubrizgavanja OTO motora

Kategorija: III razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Sistemi paljenja OTO motora

Kategorija: III razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Baze podataka

Kategorija: III razred

elektrotehničar informacionih tehnologija
 • Predavač: Sanja Jovanović

Programiranje 3-3

Kategorija: III razred
 • Predavač: Jasmina Almasi
 • Predavač: Nevenka Karić
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Računarski sistemi III-3

Kategorija: III razred

Računarski sistemi za elektrotehničara IT
 • Predavač: Dragoslav Kovačev

Електроника III-1

Kategorija: III razred
 • Predavač: Гордана Татић

Електроника III-2

Kategorija: III razred
 • Predavač: Гордана Татић