Dostupni kursevi

Računarska logika III-1

Kategorija: III razred
  • Predavač: Milan Živić

Mikrokontroleri i mikroračunari III-1

Kategorija: III razred
  • Predavač: Milan Živić

Operativni sistemi III-1

Kategorija: III razred

Elektrotehničar računara
  • Predavač: Luka Ljuboja