Elektrotehničar računara

Preostale vežbe iz Komutacione tehnike elektrotehničara telekomunikacija za grupe B i C

elektrotehničar računara

Preostali deo nastavnog predmeta Tehnika digitalnog prenosa za Elektrotehničara telekomunikacija koji obuhvata oblasti Kvalitet digitalnog prenosa i Digitalne modulacije.

elektrotehničar telekomunikacija