elektrotehničar računara

Preostali deo nastavnog predmeta Tehnika digitalnog prenosa za Elektrotehničara telekomunikacija koji obuhvata oblasti Kvalitet digitalnog prenosa i Digitalne modulacije.

Elektrotehničar telekomunikacija.

Ekektrotehničar telekomunikacija.

elektrotehničar telekomunikacija