Dostupni kursevi

Seminar 318 prvi kurs

Kategorija: II razred

Kurs iz Davača i izvršnih elemenata (praksa)

Predavač: Predrag Vučić
 • Predavač: Predrag Vucic

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II2-DAVOR

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Основе електротехнике II-3 вежбе

Kategorija: II razred
 • Predavač: Гордана Татић

Софтверски алати II

Kategorija: II razred
 • Predavač: Slobodan Nadrljanski

Baze podataka

Kategorija: II razred
 • Predavač: Sanja Jovanović

Практична (блок) настава II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Gradimir Filipović

Praktična nastava

Kategorija: II razred
 • Predavač: Mihalj Mihok
 • Predavač: Predrag Vucic

Davači i izvršni elementi - vežbe II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Predrag Vucic

OTO motori vežbe II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Predrag Vucic

Osnove elektrotehnike II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Električne instalacije -II2 vežbe

Kategorija: II razred
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Mihalj Mihok

електроника 1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Praktična nastava II1

Kategorija: II razred

Upoznavanje učenika sa zaštitom na radu.
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Mihalj Mihok

Električne instalacije i uređaji

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Davači i izvršni elementi

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo
 • Predavač: Gradimir Filipović
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Elektrotehnika i elektronika II4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Osnove elektrotehnike II5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Основе електротехнике II1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Електроника II-1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Гордана Татић

Електрична мерења II-2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Гордана Татић