Dostupni kursevi

Baze podataka

Kategorija: II razred
 • Predavač: Sanja Jovanović

Практична (блок) настава II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Gradimir Filipović

Praktična nastava

Kategorija: II razred
 • Predavač: Mihalj Mihok
 • Predavač: Predrag Vucic

Davači i izvršni elementi - vežbe II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Predrag Vucic

OTO motori vežbe II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Predrag Vucic

Osnove elektrotehnike II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

електроника 1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Praktična nastava II1

Kategorija: II razred

Upoznavanje učenika sa zaštitom na radu.
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Mihalj Mihok

Električne instalacije i uređaji

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Davači i izvršni elementi

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo
 • Predavač: Gradimir Filipović
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Elektrotehnika i elektronika II4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Osnove elektrotehnike II5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Основе електротехнике II1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Електроника II-1 вежбе

Kategorija: II razred
 • Predavač: Гордана Татић

Електрична мерења II-2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Гордана Татић

Web dizajn

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Основе електротехнике II3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Softverski alati

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Osnove elektrotehnike

Kategorija: II razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Електроника II-1теорија

Kategorija: II razred

Elektronika za Elеktrotehničara računara
 • Predavač: Гордана Татић