Preostali deo nastavnog predmeta Elektronika za Elеktrotehničara računara koji obuhvata oblast Pojačavačka kola i izvori napajanja

Preostali deo nastavnog predmeta Elektronika za Elеktrotehničara IT koji obuhvata oblasti Digitalna kola i mreže i Sekvencijalna kola i mreže.

Elektrotehničar računara.