Dostupni kursevi

Praktična nastava II1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Petar Ivetić

Električne instalacije i uređaji

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Davači i izvršni elementi

Kategorija: II razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Osnove elektrotehnike i elektronike II4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Osnove elektrotehnike II5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Основе електротехнике II1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Електроника II-1 вежбе

Kategorija: II razred
 • Predavač: Гордана Татић

Електрична мерења II-2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Гордана Татић

Web dizajn

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Основе електротехнике II3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Softverski alati

Kategorija: II razred
 • Predavač: Nevenka Karić

Programiranje

Kategorija: II razred
 • Predavač: Zagorka Vidović

Baze podataka

Kategorija: II razred
 • Predavač: Zagorka Vidović

Osnove elektrotehnike

Kategorija: II razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Elektronika II-1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Dragoslav Kovačev

Elektronika II-3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Dragoslav Kovačev

Računarski hardver II-1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Operativni sistemi II-1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Luka Ljuboja

Programiranje II-3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Jasmina Almasi
 • Predavač: Nevenka Karić

Programiranje II-1

Kategorija: II razred
 • Predavač: Jasmina Almasi