Dostupni kursevi

FIZIKA IV-4 ( LazićD.)

Kategorija: IV razred

Namenjeno učenicima IV-4 koji pohađaju predmet FIZIKA.
 • Predavač: Dejan Lazic

CNC TEST

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Dragana Adamovic
 • Predavač: Ranko Adamović
 • Predavač: Jelena Bunjevac
 • Predavač: Branislava Čičulić
 • Predavač: Lidija Erdeljan
 • Predavač: Borislav Gecic
 • Predavač: Stanislav Imbronjev

PROJEKTOVANJE IV4

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Ranko Adamović

Programiranje za KUM - IV god.

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Dejan Lazic

ČOS- IV4

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Jelena Bunjevac

MOTORNA VOZILA IV2

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Ranko Adamović

Projektovanje tehnoloških sistema IV4

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Borislav Gecic

PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH SISTEMA IVgod.

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Lidija Erdeljan