Dostupni kursevi

Praktična nastava III5

Kategorija: III razred
 • Predavač: Siniša Čudan
 • Predavač: Milan Milovanov

CNC STRUGANJE

Kategorija: III razred
 • Predavač: Ranko Adamović

ZAVARENE KONSTRUKCIJE III5 BRAVAR-ZAVARIVAČ

Kategorija: III razred
 • Predavač: Milorad Džakula
 • Predavač: Zarko Grbic

Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine III-4

Kategorija: III razred
 • Predavač: Valentina Ćojanović

Programiranje za kompjuterski upravljane mašine III

Kategorija: III razred
 • Predavač: Valentina Ćojanović

MEHANIKA-III4

Kategorija: III razred
 • Predavač: Branislava Čičulić

Dizel motori III2

Kategorija: III razred
 • Predavač: Ranko Adamović

Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine

Kategorija: III razred
 • Predavač: Jelena Bunjevac

Hidraulika i pneumatika-III-4

Kategorija: III razred
 • Predavač: Branislava Čičulić