Dostupni kursevi

CNC STRUGANJE

Kategorija: III razred
  • Predavač: Ranko Adamović

Programiranje za kompjuterski upravljane mašine III

Kategorija: III razred
  • Predavač: Valentina Ćojanović

MEHANIKA-III4

Kategorija: III razred
  • Predavač: Branislava Čičulić

Dizel motori III2

Kategorija: III razred
  • Predavač: Ranko Adamović

Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine

Kategorija: III razred
  • Predavač: Jelena Bunjevac

Hidraulika i pneumatika-III-4

Kategorija: III razred
  • Predavač: Branislava Čičulić

PROJEKTOVANJE TEHNOLIŠKIH SISTEMA IIIgod.

Kategorija: III razred
  • Predavač: Lidija Erdeljan