Felvehető kurzusok

Praktična nastava II4

Kategória: II razred

Ovo je lekcija za 15.10.2021 godine. Vaš zadatak je da precrtate sliku glodalice u sveske i da obeležene delove glodalice imenujete.


 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Mihok Mihalj
 • Tanár: Rajic Dusan

ČOS II4

Kategória: II razred
 • Tanár: Erdeljan Lidija

MEHANIKA II 4

Kategória: II razred

Кинематика и Отпорност материјала
 • Tanár: Čičulić Branislava

TOP AUTOMEHANIČAR 3-5

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamovic Milan

I5 operateri i bravari zavarivači-praksa

Kategória: II razred
 • Tanár: Mihok Mihalj
 • Tanár: Milovanov Milan
 • Tanár: Rajic Dusan

Praktična nastava II-5

Kategória: II razred
 • Tanár: Džakula Milorad

prakticna nastava III5

Kategória: II razred
 • Tanár: Milovanov Milan

MAŠINSKI ELEMENTI 3-5 AM-ZAV

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamovic Milan

MAŠINSKI ELEMENTI 2-4 TKU

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamovic Milan

Tehnologija obrade - Automehaničar / zavarivač II - 5

Kategória: II razred

Namenjeno automehaničarima i zavarivačima 25.
 • Tanár: Lazic Dejan

Osnovi mašinstva - vozač motornih vozila II 7

Kategória: II razred

Namenjeno vozačima motornih vozila 27
 • Tanár: Lazic Dejan

Tehnologija obrazovnog profila / bravar - zavarivač II 5

Kategória: II razred
Kurs je namenjen Bravar - zavarivačima - 25

 • Tanár: Lazic Dejan

TEHNIČKA MEHANIKA (VOZAČI 2-7) (OBRISATI)

Kategória: II razred

Kurs namenjen učenicima drugog razreda profila VOZAČ MOTORNIH VOZILA
 • Tanár: Adamović Ranko

MEHANIKA I-4

Kategória: II razred

Курс намењен техничарима за компјутерско управљање CNC машина како би савладали Статику.
 • Tanár: Čičulić Branislava

OTO MOTORI II2

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamović Ranko

Kompjuterska grafika

Kategória: II razred
 • Tanár: Ćojanović Valentina

Kompjuterska grafika- B grupa

Kategória: II razred
 • Tanár: Bunjevac Jelena

Tehnologija mašinske obrade

Kategória: II razred
 • Tanár: Bunjevac Jelena