Dostupni kursevi

TOP AUTOMEHANIČAR 2-5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Milan Adamovic

Tehničar za kompjutersko upravljanje(CNC)mašina II4-praksa

Kategorija: II razred
 • Predavač: Mihalj Mihok
 • Predavač: Milan Milovanov
 • Predavač: Dusan Rajic

Praktična nastava II-5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Milorad Džakula

prakticna nastava II5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Milan Milovanov

MAŠINSKI ELEMENTI 2-5 AM-ZAV

Kategorija: II razred
 • Predavač: Milan Adamovic

MAŠINSKI ELEMENTI 2-4 TKU

Kategorija: II razred
 • Predavač: Milan Adamovic

TEHNIČKA MEHANIKA (VOZAČI 2-7)

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ranko Adamović

MEHANIKA I-4, II-4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Branislava Čičulić

OTO MOTORI II2

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ranko Adamović

Kompjuterska grafika -grupa C

Kategorija: II razred
 • Predavač: Borislav Gecic

Tehnološki postupci sa kontrolom

Kategorija: II razred
 • Predavač: Valentina Ćojanović

Kompjuterska grafika

Kategorija: II razred
 • Predavač: Valentina Ćojanović

Kompjuterska grafika- A grupa

Kategorija: II razred
 • Predavač: Jelena Bunjevac

Tehnologija mašinske obrade

Kategorija: II razred
 • Predavač: Jelena Bunjevac