Dostupni kursevi

MAŠINSKI ELEMENTI 2-5 AM-ZAV

Kategorija: II razred
  • Predavač: Milan Adamovic

MAŠINSKI ELEMENTI 2-4 TKU

Kategorija: II razred
  • Predavač: Milan Adamovic

MEHANIKA I-4, II-4

Kategorija: II razred
  • Predavač: Branislava Čičulić

OTO MOTORI II2

Kategorija: II razred
  • Predavač: Ranko Adamović

Kompjuterska grafika -grupa C

Kategorija: II razred
  • Predavač: Borislav Gecic

Tehnološki postupci sa kontrolom

Kategorija: II razred
  • Predavač: Valentina Ćojanović

Kompjuterska grafika

Kategorija: II razred
  • Predavač: Valentina Ćojanović

Kompjuterska grafika- A grupa

Kategorija: II razred
  • Predavač: Jelena Bunjevac

Tehnologija mašinske obrade

Kategorija: II razred
  • Predavač: Jelena Bunjevac