Felvehető kurzusok

Čas odeljenskog starešine

Kategória: I razred

Ovaj kurs je namenjen odeljenju I-5
 • Tanár: Lazic Dejan

Tehnologija ručne i mašinske obrade I5

Kategória: I razred
 • Tanár: Čičulić Branislava
 • Tanár: Ćojanović Valentina
 • Tanár: Erdeljan Lidija
 • Tanár: Gecic Borislav
 • Tanár: Lazic Dejan

Mašinski materijali - I5

Kategória: I razred

Namenjeno učenicima I-5 ( bravar-zavarivač / operate mašinske obrade)
 • Tanár: Lazic Dejan

Mašinski materijali I-4

Kategória: I razred
 • Tanár: Ćojanović Valentina

prakticna nastava. praksa I4

Kategória: I razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Mihok Mihalj
 • Tanár: Rajic Dusan

Osnove bravarskih radova I 5

Kategória: I razred
 • Tanár: Džakula Milorad

Tehničko crtanje I-4 B grupa

Kategória: I razred
 • Tanár: Imbronjev Stanislav

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA

Kategória: I razred
 • Tanár: Imbronjev Stanislav

Tehnička mehanika / Bravar - zavarivač I-5

Kategória: I razred
Tehnička mehanika ( statika, otpornost materijala, kinematika i dinamika) / Bravar - zavarivač I5
 • Tanár: Lazic Dejan

Tehnologija mašinske obrade na konvencionalnim mašinama I-5

Kategória: I razred

Operater mašinske obrade
 • Tanár: Ćojanović Valentina

MEHANIKA 1-4 GRUPA B (VEŽBE)

Kategória: I razred

OVAJ KURS JE NAMENJEN UCENICIMA PRVE GRUPE RAREDA 1-4 (GRUPA A)
 • Tanár: Adamović Ranko

Mašinski materijali

Kategória: I razred
 • Tanár: Erdeljan Lidija

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА I5

Kategória: I razred

Kurs namenjen učenicima prvog razreda obrazovnog profila operater mašinske obrade/zavarivač radi lakšeg usvajanja znanja iz predmeta Tehnička mehanika gde se izučavaju: statika, otpornost materijala, kinematika i dinamika. 


 • Tanár: Čičulić Branislava
 • Tanár: Gecic Borislav

Tehničko crtanje I-4

Kategória: I razred
 • Tanár: Ćojanović Valentina