Dostupni kursevi

tehničko crtanje I-5

  • Predavač: Milan Adamovic

2-5 TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA

TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE KONVENCIONALNE MAŠINEĆOJANOVIĆ VALENTINA - ADAMOVIĆ RANKO
  • Predavač: Ranko Adamović

MAŠINSKI MATERIJALI I5 / I4

  • Predavač: Branislava Čičulić

Mašinska obrada na konvencionalnim mašinama


Glodalice, podela glodalica, delovi glodalica, glavna kretanja, pomocna kretanja
  • Predavač: Dusan Rajic

TEHNOLOGIJA BRAVARSKIH RADOVA I-5


LITERATURA: TEHNOLOGIJA OBRAZOVNOG PROFILA BRAVAR, SOJIC, PRGOMELJA SIMIC PLUS VIDEO TUTURIJALI, PRETRAZIVAC INTERNET
  • Predavač: Milan Adamovic