Dostupni kursevi

Motori i motorna vozila IV-5

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Zaviša Lučić

Špedicija IV5 - TDS

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Nebojša Popović

Praktična nastava IV-5 (BLOK)

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Milan Ivetić
 • Predavač: Saša Stojšin

Garaže, servisi i parkirališta IV5 - TDS

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Nebojša Popović

Predmet

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Branislava Čičulić
 • Predavač: Milan Ivetić

Ekonomika i organizacija saobraćaja

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Ivana Avramov

Regulisanje saobraćaja

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Milan Ivetić
 • Predavač: Admin User

Praktična nastava TDS

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Milan Ivetić
 • Predavač: Saša Stojšin
 • Predavač: Admin User

Organizacija prevoza 4. razred - TDS

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Saša Stojšin