Kurs je namenjen učenicima prvog razreda obrazovnog profila tehničar drumskog saobraćaja (2.grupa)