Felvehető kurzusok

Engleski jezik - IV 3

Kategória: IV razred
 • Tanár: Ristic Teodora

Matematika IV-4 i IV-5

Kategória: IV razred
 • Tanár: Knežević Branka
 • Tanár: Rosic Ivana

Физика IV-4

Kategória: IV razred
 • Tanár: Kamdžijaš Sandra

Устав и права грађана IV-1, IV-4, IV-5

Kategória: IV razred
 • Tanár: Acimov Brizic Danijela
 • Tanár: Grosin Damir

Građansko vaspitanje IV-2, IV-4

Kategória: IV razred
 • Tanár: Iličin Dragoslava
 • Tanár: Mišković Marija

Izabrana poglavlja matematike

Kategória: IV razred
 • Tanár: Čolak Dragana
 • Tanár: Rosic Ivana

Matematika IV

Kategória: IV razred
 • Tanár: Čolak Dragana
 • Tanár: Rosic Ivana

Engleski jezik IV

Kategória: IV razred
 • Tanár: Bajić Božović Svetlana
 • Tanár: Brkanlić Tešin Dijana
 • Tanár: Popović Zorana
 • Tanár: Vujović Branislava

Matematika IV-1, IV-4 i IV-5

Kategória: IV razred
 • Tanár: Knežević Branka
 • Tanár: Rosic Ivana

Српски језик и књижевност

Kategória: IV razred
 • Tanár: Milovanov Maja
 • Tanár: Petrović Jelena
 • Tanár: Sredić Jelena
 • Tanár: Zorić Snežana

Nemački jezik 4. razred

Kategória: IV razred

Kurs je namenjen učenicima četvrtog razreda srednje stručne škole.
 • Tanár: Lupuljev Piroška

Sociologija sa pravima građana IV3

Kategória: IV razred
 • Tanár: Acimov Brizic Danijela
 • Tanár: Grosin Damir

Физика IV-1, IV-2

Kategória: IV razred
 • Tanár: Kamdžijaš Sandra