Dostupni kursevi

Грађанско васпитање IV5

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Radojka Francuski

Engleski jezik IV-2

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Teodora Ristić

GRAĐANSKO VASPITANJE IV1 IV3

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Danijela Acimov Brizic

Engleski jezik - IV 3

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Teodora Ristić

Matematika IV-4 i IV-5

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Физика IV-4

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš
 • Predavač: Dejan Lazic

Устав и права грађана IV-1, IV-4, IV-5

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Danijela Acimov Brizic
 • Predavač: Damir Grosin

Građansko vaspitanje IV-1, IV-2, IV-4

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Dragoslava Iličin
 • Predavač: Marija Mišković

Izabrana poglavlja matematike

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Dragana Čolak
 • Predavač: Ivana Rosic
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Matematika IV

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Dragana Čolak
 • Predavač: Ivana Rosic
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Engleski jezik IV

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Svetlana Bajić Božović
 • Predavač: Dijana Brkanlić Tešin
 • Predavač: Zorana Popović

Matematika IV-1, IV-4 i IV-5

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Српски језик и књижевност

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Maja Milovanov
 • Predavač: Marija Mirčeta
 • Predavač: Jelena Petrović
 • Predavač: Jelena Sredić
 • Predavač: Snežana Zorić

Nemački jezik 4. razred

Kategorija: IV razred

Kurs je namenjen učenicima četvrtog razreda srednje stručne škole.
 • Predavač: Piroška Lupuljev

Sociologija sa pravima građana IV3

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Danijela Acimov Brizic
 • Predavač: Damir Grosin

Физика IV-2

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš
 • Predavač: Dejan Lazic