Доступни курсеви

Matematika III-4,III-6

Категорија: III razred
 • Предавач: Sava Isakov

Логика са етиком III2, III6

Категорија: III razred
 • Предавач: Dragan Odžić

Грађанско васпитање III-3 III-5

Категорија: III razred
 • Предавач: Danijela Acimov Brizic

Српски језик и књижевност (трећи степен)

Категорија: III razred
 • Предавач: Jelena Sredić
 • Предавач: Snežana Zorić

Социологија са правима грађана III-2, III-3, III-6,

Категорија: III razred
 • Предавач: Danijela Acimov Brizic

Социологија са правима грађана III-5, III-7

Категорија: III razred
 • Предавач: Danijela Acimov Brizic

Izabrana poglavlja matematike III-3

Категорија: III razred
 • Предавач: Dragana Čolak

Izabrana poglavlja matematike III-1,2

Категорија: III razred
 • Предавач: Dragana Čolak

Matematika III

Категорија: III razred
 • Предавач: Dragana Čolak

Енглески језик III

Категорија: III razred
 • Предавач: Svetlana Bajić Božović
 • Предавач: Dijana Brkanlić Tešin
 • Предавач: Branislava Vujović

Matematika III-7

Категорија: III razred
 • Предавач: Dragana Čolak
 • Предавач: Ljubinka Rvović

Српски језик и књижевност

Категорија: III razred
 • Предавач: Jelena Petrović
 • Предавач: Jelena Sredić
 • Предавач: Snežana Zorić

Biologija III4

Категорија: III razred
 • Предавач: Vanja Injac

Историја (изабране теме) III 1

Категорија: III razred
 • Предавач: Milica Pucar
 • Предавач: Marija Puhača

Matematika III-2

Категорија: III razred
 • Предавач: Ivana Rosic

Nemački jezik 3. razred

Категорија: III razred
 • Предавач: Piroška Lupuljev

Matematika III 5

Категорија: III razred
 • Предавач: Dragana Čolak
 • Предавач: Ljubinka Rvović

Preduzetništvo III

Категорија: III razred
 • Предавач: Ivana Avramov

Sociologija sa pravima građana III 2

Категорија: III razred
 • Предавач: Danijela Acimov Brizic