Dostupni kursevi

Građansko vaspitanje II-1, 5, 6

Kategorija: II razred
 • Predavač: Dragoslava Iličin

Saobraćajna psihologija II6

Kategorija: II razred
 • Predavač: Aleksandar Obradovic

Osnovi saobraćajne psihologije II7

Kategorija: II razred
 • Predavač: Aleksandar Obradovic

Грађанско васпитање II-3, II-7

Kategorija: II razred
 • Predavač: Danijela Acimov Brizic

Математика -II-5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Математика II-1, 2, 3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Енглески језик II

Kategorija: II razred
 • Predavač: Svetlana Bajić Božović
 • Predavač: Dijana Brkanlić Tešin
 • Predavač: Branislava Vujović

matematika II-7

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Biologija II3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Vanja Injac

Српски језик и књижевност

Kategorija: II razred
 • Predavač: Jelena Petrović
 • Predavač: Jelena Sredić
 • Predavač: Snežana Zorić

Nemački jezik 2. razred

Kategorija: II razred
 • Predavač: Piroška Lupuljev

Matematika II- 4, 6

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Geografija II1, II4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Marija Mišković

Sociologija sa pravima građana II5 (neaktivno)

Kategorija: II razred
 • Predavač: Danijela Acimov Brizic

Gradjansko vaspitanje

Kategorija: II razred
 • Predavač: Milena Rankov