Dostupni kursevi

GRAĐANSKO VASPITANJE II7

Kategorija: II razred
 • Predavač: Danijela Acimov Brizic

Građansko vaspitanje II-6

Kategorija: II razred
 • Predavač: Tatjana Ivetic

Građansko vaspitanje II-1,2,5

Kategorija: II razred
 • Predavač: Marija Mišković

Likovna kultura II razred

Kategorija: II razred
 • Predavač: Jelena Ciganović

Matematika II-4 i II-6

Kategorija: II razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Matematika II-1, II-2 i II-3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Физика II разред

Kategorija: II razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš

Fizika II-1,2,3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Mirko Vukobrat

Грађанско васпитање II2, II4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Dragan Odžić

Građansko vaspitanje II-3, 4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Dragoslava Iličin

Osnovi saobraćajne psihologije

Kategorija: II razred
 • Predavač: Radojka Francuski
 • Predavač: Tatjana Ivetic

Математика II-1, 2, 3

Kategorija: II razred

Kомплексни бројеви
 • Predavač: Dragana Čolak
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Енглески језик II

Kategorija: II razred

Енглески језик II, курс за одељења другог разреда свих образовних профила
 • Predavač: Svetlana Bajić Božović
 • Predavač: Dijana Brkanlić Tešin
 • Predavač: Zorana Popović
 • Predavač: Branislava Vujović

matematika II-5, II-7

Kategorija: II razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Biologija II3

Kategorija: II razred
 • Predavač: Vanja Injac

Српски језик и књижевност

Kategorija: II razred
 • Predavač: Katarina Blagojević
 • Predavač: Rajna Cvetkovic
 • Predavač: Maja Milovanov
 • Predavač: Jelena Petrović
 • Predavač: Jelena Sredić
 • Predavač: Snežana Zorić

Nemački jezik 2. razred

Kategorija: II razred

Kurs je namenjen učenicima drugog razreda srednje stručne škole.
 • Predavač: Piroška Lupuljev

Matematika II- 4, 6

Kategorija: II razred
 • Predavač: Ljubinka Rvović

Industrijska geografija

Kategorija: II razred
 • Predavač: Marija Mišković

Geografija II1, II4

Kategorija: II razred
 • Predavač: Marija Mišković