Dostupni kursevi

1-4

Kategorija: I razred
 • Predavač: Vojislav Bosnjak

Fizika

Kategorija: I razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Matematika I-5

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragana Čolak

Математика I-3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragana Čolak

Likovna kultura I razred

Kategorija: I razred
 • Predavač: Jelena Ciganović

Engleski jezik I-7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Teodora Ristic

Грађанско васпитање I7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragan Odžić

Računarstvo i informatika I-2 B, I-4 B, I-5 B, I-7 A

Kategorija: I razred

Ovde ćete pronaći gradivo kada niste bili na redovnoj nastavi ili kada ste na on line nastavi
 • Predavač: Stanislav Imbronjev

Рачунарство и информатика I-5, I-6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Ivana Rosic
 • Predavač: Гордана Татић

Engleski jezik I

Kategorija: I razred
 • Predavač: Svetlana Bajić Božović
 • Predavač: Dijana Brkanlić Tešin
 • Predavač: Zorana Popović
 • Predavač: Branislava Vujović

Građansko vaspitanje I-1

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragoslava Iličin
 • Predavač: Marija Mišković

Nemački jezik 1. razred

Kategorija: I razred

Kurs je namenjen učenicima prvog razreda srednje stručne škole.
 • Predavač: Piroška Lupuljev

Likovna kultura I4 II5 II7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Jelena Ciganović

Српски језик и књижевност

Kategorija: I razred
 • Predavač: Katarina Blagojević
 • Predavač: Rajna Cvetkovic
 • Predavač: Maja Milovanov
 • Predavač: Jelena Petrović
 • Predavač: Jelena Sredić
 • Predavač: Snežana Zorić

Matematika I-7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragana Čolak
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Matematika I-4 i I-6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Математикa I-1, I-2

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragana Čolak
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Ekologija I7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Vanja Injac