Available courses

1-4

Category: I razred
 • Teacher: Vojislav Bosnjak

Fizika

Category: I razred
 • Teacher: Ljiljana Vukosavljev

Matematika I-5

Category: I razred
 • Teacher: Dragana Čolak

Математика I-3

Category: I razred
 • Teacher: Dragana Čolak

Likovna kultura I razred

Category: I razred
 • Teacher: Jelena Ciganović

Engleski jezik I-7

Category: I razred
 • Teacher: Teodora Ristic

Грађанско васпитање I7

Category: I razred
 • Teacher: Dragan Odžić

Računarstvo i informatika I-2 B, I-4 B, I-5 B, I-7 A

Category: I razred

Ovde ćete pronaći gradivo kada niste bili na redovnoj nastavi ili kada ste na on line nastavi
 • Teacher: Stanislav Imbronjev

Рачунарство и информатика I-5, I-6

Category: I razred
 • Teacher: Ivana Rosic
 • Teacher: Гордана Татић

Engleski jezik I

Category: I razred
 • Teacher: Svetlana Bajić Božović
 • Teacher: Dijana Brkanlić Tešin
 • Teacher: Zorana Popović
 • Teacher: Branislava Vujović

Građansko vaspitanje I-1

Category: I razred
 • Teacher: Dragoslava Iličin
 • Teacher: Marija Mišković

Nemački jezik 1. razred

Category: I razred

Kurs je namenjen učenicima prvog razreda srednje stručne škole.
 • Teacher: Piroška Lupuljev

Likovna kultura I4 II5 II7

Category: I razred
 • Teacher: Jelena Ciganović

Српски језик и књижевност

Category: I razred
 • Teacher: Katarina Blagojević
 • Teacher: Rajna Cvetkovic
 • Teacher: Maja Milovanov
 • Teacher: Jelena Petrović
 • Teacher: Jelena Sredić
 • Teacher: Snežana Zorić

Matematika I-7

Category: I razred
 • Teacher: Dragana Čolak
 • Teacher: Branka Knežević
 • Teacher: Ivana Rosic

Matematika I-4 i I-6

Category: I razred
 • Teacher: Branka Knežević
 • Teacher: Ivana Rosic

Математикa I-1, I-2

Category: I razred
 • Teacher: Dragana Čolak
 • Teacher: Branka Knežević
 • Teacher: Ivana Rosic

Ekologija I7

Category: I razred
 • Teacher: Vanja Injac