Dostupni kursevi

Ekologija I4

Kategorija: I razred
 • Predavač: Vanja Injac

Biologija

Kategorija: I razred
 • Predavač: Vanja Injac

Likovna kultura I1 I3 I6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Jelena Ciganović

Računarstvo i informatika I-1.1 & 1.3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Arpad Pastor
 • Predavač: Ivana Rosic

Fizika I-2, I-4, I-7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Geografija I5 i I7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Marija Mišković

Hemija

Kategorija: I razred
 • Predavač: Senka Heldrih

Istorija I

Kategorija: I razred
 • Predavač: Milica Pucar

Geografija I-2,3,6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Marija Mišković

Fizka I-2

Kategorija: I razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Fizika I-4

Kategorija: I razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Fizika I-7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Gradjansko vaspitanje I-2, I-3, I-5, I-6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragoslava Iličin
 • Predavač: Milena Rankov