Dostupni kursevi

Fizika I-1,3,6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Mirko Vukobrat

Грађанско васпитање I7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragan Odžić

Računarstvo i informatika A grupa I-4, I-5, I-6, I-7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Stanislav Imbronjev

Engleski jezik I

Kategorija: I razred
 • Predavač: Svetlana Bajić Božović
 • Predavač: Dijana Brkanlić Tešin
 • Predavač: Branislava Vujović

Građansko vaspitanje I-3,4

Kategorija: I razred
 • Predavač: Marija Mišković

Nemački jezik 1. razred

Kategorija: I razred
 • Predavač: Piroška Lupuljev

Likovna kultura I4 II5 II7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Jelena Ciganović

Српски језик и књижевност

Kategorija: I razred
 • Predavač: Maja Milovanov
 • Predavač: Jelena Petrović
 • Predavač: Jelena Sredić
 • Predavač: Snežana Zorić

Matematika I-5 i I-7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Matematika I-4 i I-6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Математикa I-1, I-2 i I-3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Branka Knežević
 • Predavač: Ivana Rosic

Ekologija I7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Vanja Injac

Ekologija I4

Kategorija: I razred
 • Predavač: Vanja Injac

Biologija

Kategorija: I razred
 • Predavač: Vanja Injac

Likovna kultura I1 I3 I6

Kategorija: I razred
 • Predavač: Jelena Ciganović

Računarstvo i informatika I-1.1 & 1.3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Arpad Pastor
 • Predavač: Ivana Rosic

Fizika I-2, I-4, I-7

Kategorija: I razred
 • Predavač: Sandra Kamdžijaš