Felvehető kurzusok

Osnove elektrotehnike I3

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Osnove elektrotehnike I1

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Praktična nastava I1

Kategória: I razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Ivetić Petar

Praktična nastava I3

Kategória: I razred
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

Praktična nastava I2

Kategória: I razred
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I2

Kategória: I razred
 • Tanár: Čubrilo Davor

Programiranje I-3

Kategória: I razred
 • Tanár: Karić Nevenka

Računarska grafika i multimedija

Kategória: I razred
 • Tanár: Vidović Zagorka

Računarska grafika i multimedija I1

Kategória: I razred
 • Tanár: Odžić Dragan

Osnove elektrotehnike

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Uvod u arhitekturu računara

Kategória: I razred
 • Tanár: Jovanović Sanja