Dostupni kursevi

Рачунарство и информатика I-2

Kategorija: I razred
 • Predavač: Гордана Татић

Osnove elektrotehnike I3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Osnove elektrotehnike I1

Kategorija: I razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Osnove I3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Elektrotrhnika 1

Kategorija: I razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Praktična nastava I1

Kategorija: I razred

Da se učenici upoznaju sa zaštitom na radu.
 • Predavač: Siniša Čudan
 • Predavač: Petar Ivetić

Praktična nastava I3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Mihalj Mihok

Praktična nastava I2

Kategorija: I razred

Upoznavanje učenika sa merama zaštite na radu.
 • Predavač: Petar Ivetić
 • Predavač: Mihalj Mihok

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I2

Kategorija: I razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Programiranje I-3

Kategorija: I razred
 • Predavač: Nevenka Karić
 • Predavač: Strahinja Mršić
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Računarska grafika i multimedija

Kategorija: I razred
 • Predavač: Zagorka Vidović

Računarska grafika i multimedija I1

Kategorija: I razred
 • Predavač: Dragan Odžić

Osnove elektrotehnike

Kategorija: I razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Uvod u arhitekturu računara

Kategorija: I razred
 • Predavač: Sanja Jovanović