elektrotehničar telekomunikacija

Preostali deo nastavnog predmeta Sistemi prenosa za Elektrotehničara telekomunikacija koji obuhvata oblasti Optički sistem prenosa i Razvoj transportne mreže.

Elektrotehničar telekomunikacija.