Dostupni kursevi

Osnove automatskog upravljanja

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Системи стабилности (пракса)

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Gradimir Filipović

Системи стабилности (теорија)

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Gradimir Filipović

Sistemi ubrizgavanja dizel motora

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Davor Čubrilo

Računarske mreže i komunikacije

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Sanja Jovanović

Бежичне комуникације IV-3

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Гордана Татић

Računari IV-1

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Milan Živić

Programiranje

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Zagorka Vidović

Preduzetništvo IV

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Ivana Avramov

Ekonomika i organizacija preduzeća

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Ivana Avramov

Pristupne mreže i uređaji

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Sanja Jovanović

Sistemi prenosa IV-3

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Dragoslav Kovačev

Signalno telekomunikacioni sistemi IV3

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Luka Ljuboja
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Programiranje IV-1

Kategorija: IV razred
 • Predavač: Jasmina Almasi