Felvehető kurzusok

Programiranje- Sekcija

Kategória: Elektrotehnika
  • Tanár: Almasi Jasmina

Sekcija Nojman

Kategória: Elektrotehnika
  • Tanár: Almasi Jasmina
  • Tanár: Karić Nevenka
  • Tanár: Odžić Dragan
  • Tanár: Sivčev Đorđe
  • Tanár: Timin Ognjen
  • Tanár: Vidović Zagorka
  • Tanár: Živić Milan