Dostupni kursevi

Programiranje IV3

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Jasmina Almasi

Programiranje- Sekcija

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Jasmina Almasi

Sekcija Nojman

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Milan Živić

ЧОС I-2

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Đorđe Sivčev