Dostupni kursevi

Osnove elektrotehnike II1

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Darinka Hristic Klacak

Programiranje IV3

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Jasmina Almasi
  • Predavač: Nevenka Karić
  • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Programiranje- Sekcija

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Jasmina Almasi

Sekcija Nojman

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Milan Živić

ЧОС I-2

Kategorija: Elektrotehnika
  • Predavač: Đorđe Sivčev