Felvehető kurzusok

SPRV Tehničke škole

Kategória: Online sastanci
 • Tanár: Filipović Gradimir

Školski odbor

Kategória: Online sastanci
 • Tanár: Halilovic Milanka

Savet roditelja

Kategória: Online sastanci
 • Tanár: Halilovic Milanka

Sednice

Kategória: Online sastanci
 • Tanár: Halilovic Milanka
 • Tanár: User Admin

Ankete i upitnici za nastavnike

Kategória: Ankete i upitnici
 • Tanár: Pastor Arpad
 • Tanár: Pedagog Školski
 • Tanár: Psiholog Školski

Ankete i upitnici za učenike

Kategória: Ankete i upitnici
 • Tanár: Pastor Arpad
 • Tanár: Pedagog Školski
 • Tanár: Psiholog Školski

Programiranje IV3

Kategória: Elektrotehnika
 • Tanár: Almasi Jasmina

Programiranje- Sekcija

Kategória: Elektrotehnika
 • Tanár: Almasi Jasmina

Sekcija Nojman

Kategória: Elektrotehnika
 • Tanár: Živić Milan

ЧОС I-2

Kategória: Elektrotehnika
 • Tanár: Sivčev Đorđe

Рачунарство и информатика I-2

Kategória: I razred
 • Tanár: Татић Гордана

Osnove elektrotehnike I3

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Osnove elektrotehnike I1

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Osnove I3

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Elektrotrhnika 1

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Praktična nastava I1

Kategória: I razred

Da se učenici upoznaju sa zaštitom na radu.
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Ivetić Petar

Praktična nastava I3

Kategória: I razred
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

Praktična nastava I2

Kategória: I razred

Upoznavanje učenika sa merama zaštite na radu.
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I2

Kategória: I razred
 • Tanár: Čubrilo Davor

Programiranje I-3

Kategória: I razred
 • Tanár: Karić Nevenka

Računarska grafika i multimedija I1

Kategória: I razred
 • Tanár: Odžić Dragan

Osnove elektrotehnike

Kategória: I razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Uvod u arhitekturu računara

Kategória: I razred
 • Tanár: Jovanović Sanja

Seminar 318 prvi kurs

Kategória: II razred

Kurs iz Davača i izvršnih elemenata (praksa)

Predavač: Predrag Vučić
 • Tanár: Vucic Predrag

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II2-DAVOR

Kategória: II razred
 • Tanár: Čubrilo Davor

Основе електротехнике II-3 вежбе

Kategória: II razred
 • Tanár: Татић Гордана

Софтверски алати II

Kategória: II razred
 • Tanár: Nadrljanski Slobodan
 • Tanár: Timin Ognjen

Baze podataka

Kategória: II razred
 • Tanár: Jovanović Sanja

Практична (блок) настава II2

Kategória: II razred
 • Tanár: Filipović Gradimir

Praktična nastava

Kategória: II razred
 • Tanár: Mihok Mihalj
 • Tanár: Vucic Predrag

Davači i izvršni elementi - vežbe II2

Kategória: II razred
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Vucic Predrag

OTO motori vežbe II2

Kategória: II razred
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Vucic Predrag

Osnove elektrotehnike II2

Kategória: II razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Električne instalacije -II2 vežbe

Kategória: II razred
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

електроника 1

Kategória: II razred
 • Tanár: Čubrilo Davor

Praktična nastava II1

Kategória: II razred

Upoznavanje učenika sa zaštitom na radu.
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

Električne instalacije i uređaji

Kategória: II razred
 • Tanár: Čubrilo Davor
 • Tanár: Sivčev Đorđe

Davači i izvršni elementi

Kategória: II razred
 • Tanár: Čubrilo Davor
 • Tanár: Filipović Gradimir
 • Tanár: Sivčev Đorđe

Elektrotehnika i elektronika II4

Kategória: II razred
 • Tanár: Filipović Gradimir
 • Tanár: Vukosavljev Ljiljana

Osnove elektrotehnike II5

Kategória: II razred
 • Tanár: Vukosavljev Ljiljana

Електроника II-1

Kategória: II razred
 • Tanár: Татић Гордана

Електрична мерења II-2

Kategória: II razred
 • Tanár: Татић Гордана

Web dizajn

Kategória: II razred
 • Tanár: Karić Nevenka

Softverski alati

Kategória: II razred
 • Tanár: Karić Nevenka
 • Tanár: Nadrljanski Slobodan

Osnove elektrotehnike

Kategória: II razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Електроника II-1теорија

Kategória: II razred

Elektronika za Elеktrotehničara računara
 • Tanár: Татић Гордана

Elektronika II-3

Kategória: II razred

Elektronika za Elеktrotehničara IT
 • Tanár: Kovačev Dragoslav

Računarski hardver II-1

Kategória: II razred


 • Tanár: Sivčev Đorđe

Operativni sistemi II-1

Kategória: II razred

Elektrotehničar računara.
 • Tanár: Ljuboja Luka

Programiranje II-3

Kategória: II razred
 • Tanár: Almasi Jasmina
 • Tanár: Karić Nevenka

Programiranje II-1

Kategória: II razred
 • Tanár: Almasi Jasmina
 • Tanár: Karić Nevenka
 • Tanár: Vukosavljev Ljiljana

Tehnička dokumentacija

Kategória: III razred
 • Tanár: Vukosavljev Ljiljana

Programiranje III-1

Kategória: III razred
 • Tanár: Vidović Zagorka

Veb programiranje

Kategória: III razred
 • Tanár: Vidović Zagorka

Практична (блок) настава III2

Kategória: III razred

Блок настава за одељење III2
 • Tanár: Filipović Gradimir

Софтверски алати III

Kategória: III razred
 • Tanár: Nadrljanski Slobodan
 • Tanár: Timin Ognjen

Веб програмирање

Kategória: III razred
 • Tanár: Timin Ognjen

Sistemi ubrizgavanja-vežbe III2

Kategória: III razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Vucic Predrag

Dizel motori III2 vežbe

Kategória: III razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

Sistem paljenja III2 vežbe

Kategória: III razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Filipović Gradimir
 • Tanár: Mihok Mihalj

Računarske mreže III-1

Kategória: III razred
 • Tanár: Sivčev Đorđe

Sistemi paljenja OTO motora

Kategória: III razred
 • Tanár: Čubrilo Davor

Baze podataka

Kategória: III razred

elektrotehničar informacionih tehnologija
 • Tanár: Jovanović Sanja

Programiranje 3-3

Kategória: III razred
 • Tanár: Almasi Jasmina
 • Tanár: Karić Nevenka

Računarski sistemi III-3

Kategória: III razred

Računarski sistemi za elektrotehničara IT
 • Tanár: Kovačev Dragoslav

Електроника III-1

Kategória: III razred
 • Tanár: Татић Гордана

Електроника III-2

Kategória: III razred
 • Tanár: Татић Гордана

Računarska logika III-1

Kategória: III razred
 • Tanár: Živić Milan

Mikrokontroleri i mikroračunari III-1

Kategória: III razred
 • Tanár: Živić Milan

Operativni sistemi III-1

Kategória: III razred

Elektrotehničar računara
 • Tanár: Ljuboja Luka

RAČUNARI U SISTEMIMA UPRAVLJANJA

Kategória: IV razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Техничка документација

Kategória: IV razred
 • Tanár: Nadrljanski Slobodan
 • Tanár: Timin Ognjen

Електронско пословање

Kategória: IV razred
 • Tanár: Nadrljanski Slobodan
 • Tanár: Timin Ognjen

Preduzetništvo

Kategória: IV razred
 • Tanár: Grosin Damir
 • Tanár: Vukosavljev Ljiljana

Zaštita informacionih sistema - IV3

Kategória: IV razred
 • Tanár: Sivčev Đorđe

Programiranje mobilnih uređaja IV-3

Kategória: IV razred
 • Tanár: Kovačev Dragoslav

Programiranje IV1

Kategória: IV razred
 • Tanár: Mršić Strahinja

Održavanje računarskih sistema IV1

Kategória: IV razred

Elektrotehničar računara
 • Tanár: Ljuboja Luka
 • Tanár: Sivčev Đorđe

Veb programiranje IV

Kategória: IV razred
 • Tanár: Mršić Strahinja

Рачунарске мреже

Kategória: IV razred
 • Tanár: Timin Ognjen

Практична (блок) настава IV2

Kategória: IV razred

Блок настава за Електротехничаре за електронику на возилима
 • Tanár: Filipović Gradimir

Tehnička dokumentacija grupa A

Kategória: IV razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Tehnička dokumentacija IV3 grupa A

Kategória: IV razred
 • Tanár: Hristic Klacak Darinka

Tehnička dokumentacija

Kategória: IV razred
 • Tanár: Jovanović Sanja

Sistem ubrizgavanja dizel motora ( vežbe) IV2

Kategória: IV razred
 • Tanár: Čubrilo Davor
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

Sistem bezbednosti i komfora - vežbe IV2

Kategória: IV razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Ivetić Petar
 • Tanár: Mihok Mihalj

motorna vozila(praksa)

Kategória: IV razred
 • Tanár: Galic Dragan
 • Tanár: Vucic Predrag

Sistemi ubrizgavanja dizel motora

Kategória: IV razred
 • Tanár: Čubrilo Davor

Mikrokontroleri i mikroračunari IV-1

Kategória: IV razred
 • Tanár: Živić Milan

Preduzetništvo IV

Kategória: IV razred
 • Tanár: Avramov Ivana

Sistemi prenosa IV-3

Kategória: IV razred

Sistemi prenosa za Elektrotehničara telekomunikacija
 • Tanár: Kovačev Dragoslav

Programiranje IV-1

Kategória: IV razred
 • Tanár: Almasi Jasmina

2-5 TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA

TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE KONVENCIONALNE MAŠINEĆOJANOVIĆ VALENTINA - ADAMOVIĆ RANKO
 • Tanár: Adamović Ranko

MAŠINSKI MATERIJALI I4 ZAMENA

 • Tanár: Čičulić Branislava
 • Tanár: Ćojanović Valentina

Mašinska obrada na konvencionalnim mašinama


Glodalice, podela glodalica, delovi glodalica, glavna kretanja, pomocna kretanja
 • Tanár: Rajic Dusan

TEHNOLOGIJA BRAVARSKIH RADOVA I-5


LITERATURA: TEHNOLOGIJA OBRAZOVNOG PROFILA BRAVAR, SOJIC, PRGOMELJA SIMIC PLUS VIDEO TUTURIJALI, PRETRAZIVAC INTERNET
 • Tanár: Adamovic Milan

TKU III-4


LITERATURA: TEHNOLOGIJA OBRADE ZA KOMPJUTERSKI UPRAVLJANE MASINE, autor  Z. MILOJEVIC.
 • Tanár: Adamovic Milan

Čas odeljenskog starešine

Kategória: I razred

Ovaj kurs je namenjen odeljenju I-5
 • Tanár: Lazic Dejan

Tehnologija ručne i mašinske obrade I5

Kategória: I razred
 • Tanár: Čičulić Branislava
 • Tanár: Ćojanović Valentina
 • Tanár: Lazic Dejan

Mašinski materijali - I5

Kategória: I razred

Namenjeno učenicima I-5 ( bravar-zavarivač / operate mašinske obrade)
 • Tanár: Lazic Dejan

Mašinski materijali I-4

Kategória: I razred
 • Tanár: Ćojanović Valentina

prakticna nastava. praksa I4

Kategória: I razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Mihok Mihalj
 • Tanár: Rajic Dusan

Osnove bravarskih radova I 5

Kategória: I razred
 • Tanár: Džakula Milorad

Tehničko crtanje I-4 B grupa

Kategória: I razred
 • Tanár: Imbronjev Stanislav

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA

Kategória: I razred
 • Tanár: Imbronjev Stanislav

Tehnička mehanika / Bravar - zavarivač I-5

Kategória: I razred
Tehnička mehanika ( statika, otpornost materijala, kinematika i dinamika) / Bravar - zavarivač I5
 • Tanár: Lazic Dejan

Tehnologija mašinske obrade na konvencionalnim mašinama I-5

Kategória: I razred

Operater mašinske obrade
 • Tanár: Ćojanović Valentina

MEHANIKA 1-4 GRUPA B (VEŽBE)

Kategória: I razred

OVAJ KURS JE NAMENJEN UCENICIMA PRVE GRUPE RAREDA 1-4 (GRUPA A)
 • Tanár: Adamović Ranko

Mašinski materijali

Kategória: I razred
 • Tanár: Erdeljan Lidija

Tehnička mehanika I5

Kategória: I razred

Kurs namenjen učenicima prvog razreda obrazovnog profila operater mašinske obrade/zavarivač radi lakšeg usvajanja znanja iz predmeta Tehnička mehanika gde se izučavaju: statika, otpornost materijala, kinematika i dinamika. 


 • Tanár: Čičulić Branislava

MAŠINSKI ELEMENTI

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamović Ranko

MEHANIKA 2-4 VEŽBE

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamović Ranko

Kompjuterska grafika II-4 prva grupa

Kategória: II razred
 • Tanár: Imbronjev Stanislav

BRAVAR-ZAVARIVAČ II5

Kategória: II razred
 • Tanár: Džakula Milorad

2-5 TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA

Kategória: II razred
2-5 OPERATER MAŠINSKE OBRADE NASTAVANIK ADAMOVIĆ RANKO
 • Tanár: Adamović Ranko

Mašinski elementi (III stepen)

Kategória: II razred

Namenjen je obrazovnim profilima: Bravar-zavarivač i Operater mašinske obrade
 • Tanár: Imbronjev Stanislav

Praktična nastava II4

Kategória: II razred

Ovo je lekcija za 15.10.2021 godine. Vaš zadatak je da precrtate sliku glodalice u sveske i da obeležene delove glodalice imenujete.


 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Mihok Mihalj
 • Tanár: Rajic Dusan

ČOS II4

Kategória: II razred
 • Tanár: Erdeljan Lidija

MEHANIKA II 4

Kategória: II razred

Кинематика и Отпорност материјала
 • Tanár: Čičulić Branislava

TOP AUTOMEHANIČAR 3-5

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamovic Milan

I5 operateri i bravari zavarivači-praksa

Kategória: II razred
 • Tanár: Lazic Dejan
 • Tanár: Mihok Mihalj
 • Tanár: Milovanov Milan
 • Tanár: Rajic Dusan

Praktična nastava II-5

Kategória: II razred
 • Tanár: Džakula Milorad

prakticna nastava III5

Kategória: II razred
 • Tanár: Milovanov Milan

MAŠINSKI ELEMENTI 3-5 AM-ZAV

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamovic Milan

MAŠINSKI ELEMENTI 2-4 TKU

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamovic Milan

Tehnologija obrade - Automehaničar / zavarivač II - 5

Kategória: II razred

Namenjeno automehaničarima i zavarivačima 25.
 • Tanár: Lazic Dejan

Osnovi mašinstva - vozač motornih vozila II 7

Kategória: II razred

Namenjeno vozačima motornih vozila 27
 • Tanár: Lazic Dejan

Tehnologija obrazovnog profila / bravar - zavarivač II 5

Kategória: II razred
Kurs je namenjen Bravar - zavarivačima - 25

 • Tanár: Lazic Dejan

TEHNIČKA MEHANIKA (VOZAČI 2-7) (OBRISATI)

Kategória: II razred

Kurs namenjen učenicima drugog razreda profila VOZAČ MOTORNIH VOZILA
 • Tanár: Adamović Ranko

MEHANIKA I-4

Kategória: II razred

Курс намењен техничарима за компјутерско управљање CNC машина како би савладали Статику.
 • Tanár: Čičulić Branislava

OTO MOTORI II2

Kategória: II razred
 • Tanár: Adamović Ranko

Kompjuterska grafika

Kategória: II razred
 • Tanár: Ćojanović Valentina

Kompjuterska grafika- B grupa

Kategória: II razred
 • Tanár: Bunjevac Jelena

Tehnologija mašinske obrade

Kategória: II razred
 • Tanár: Bunjevac Jelena

ZAVARIVAČ III5

Kategória: III razred
 • Tanár: Džakula Milorad

Hidraulika III-4 grupa B

Kategória: III razred
 • Tanár: Lazic Dejan

Čas odeljenskog starešine III4

Kategória: III razred
 • Tanár: Gecic Borislav

Praktična nastava II5

Kategória: III razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Grbic Zarko
 • Tanár: Milovanov Milan

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija III-4 "V grupa"

Kategória: III razred

Namenjeno učenicima III4 

Tehničar za kompjutersko upravljanje ( TKU)
 • Tanár: Lazic Dejan

Programiranje za KUM - III god.

Kategória: III razred

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) - III 4
 • Tanár: Lazic Dejan

Projektovanje tehnoloških sistema III4

Kategória: III razred
 • Tanár: Gecic Borislav

MEHANIKA-III4

Kategória: III razred

Курс је намењен ученицима треће године образовног профила техничар за компјутерско управљање CNC машинама.
 • Tanár: Čičulić Branislava

Dizel motori III2

Kategória: III razred

Test iz oblasti SISTEM ZA PODMAZIVANJE MOTORA ,MOTORNA ULJA I DVOTAKTNI MOTORI će biti dostupan u petak od 9.30 do 10.15 u trajanju od 20 minuta.
 • Tanár: Adamović Ranko

PROJEKTOVANJE TEHNOLIŠKIH SISTEMA IIIgod.

Kategória: III razred
 • Tanár: Erdeljan Lidija

CNC TEST

Kategória: IV razred
 • Tanár: Adamović Ranko
 • Tanár: Bunjevac Jelena
 • Tanár: Čičulić Branislava
 • Tanár: Erdeljan Lidija
 • Tanár: Gecic Borislav

PROJEKTOVANJE IV4

Kategória: IV razred
 • Tanár: Adamović Ranko

Programiranje za KUM - IV god.

Kategória: IV razred
 • Tanár: Lazic Dejan

ČOS- IV4

Kategória: IV razred
 • Tanár: Bunjevac Jelena

MOTORNA VOZILA IV2

Kategória: IV razred
 • Tanár: Adamović Ranko

Projektovanje tehnoloških sistema IV4

Kategória: IV razred
 • Tanár: Gecic Borislav

PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH SISTEMA IVgod.

Kategória: IV razred
 • Tanár: Erdeljan Lidija

Organizacija rada III5

Kategória: IV razred
 • Tanár: Čičulić Branislava

Testovi za polaganje vozačkog ispita

Kategória: Saobraćaj
 • Tanár: Stojšin Saša

prakticna nastava I/7

Kategória: I razred
 • Tanár: Grbic Zarko
 • Tanár: Korom Goran

Praktična nastava - I6

Kategória: I razred
 • Tanár: Čudan Siniša
 • Tanár: Korom Goran

Saobraćajni sistemi I-7 Vozači

Kategória: I razred
 • Tanár: Popović Nebojša

Tehnologija materijala

Kategória: I razred
 • Tanár: Heldrih Senka

Motorna vozila I-7

Kategória: I razred
 • Tanár: Lučić Zaviša

Saobraćajni sistemi I-6 Tehničari

Kategória: I razred
 • Tanár: Popović Nebojša