Available courses

SPRV Tehničke škole

Category: Online sastanci
 • Teacher: Gradimir Filipović

Školski odbor

Category: Online sastanci
 • Teacher: Milanka Halilovic

Savet roditelja

Category: Online sastanci
 • Teacher: Milanka Halilovic

Sednice

Category: Online sastanci
 • Teacher: Milanka Halilovic
 • Teacher: Admin User

Ankete i upitnici za nastavnike

 • Teacher: Arpad Pastor
 • Teacher: Školski Pedagog
 • Teacher: Školski Psiholog

Ankete i upitnici za učenike

 • Teacher: Arpad Pastor
 • Teacher: Školski Pedagog
 • Teacher: Školski Psiholog

Programiranje IV3

Category: Elektrotehnika
 • Teacher: Jasmina Almasi

Programiranje- Sekcija

Category: Elektrotehnika
 • Teacher: Jasmina Almasi

Sekcija Nojman

Category: Elektrotehnika
 • Teacher: Milan Živić

ЧОС I-2

Category: Elektrotehnika
 • Teacher: Đorđe Sivčev

Рачунарство и информатика I-2

Category: I razred
 • Teacher: Гордана Татић

Osnove elektrotehnike I3

Category: I razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Osnove elektrotehnike I1

Category: I razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Osnove I3

Category: I razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Elektrotrhnika 1

Category: I razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Praktična nastava I1

Category: I razred

Da se učenici upoznaju sa zaštitom na radu.
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Petar Ivetić

Praktična nastava I3

Category: I razred
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Mihalj Mihok

Praktična nastava I2

Category: I razred

Upoznavanje učenika sa merama zaštite na radu.
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Mihalj Mihok

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I2

Category: I razred
 • Teacher: Davor Čubrilo

Programiranje I-3

Category: I razred
 • Teacher: Nevenka Karić

Računarska grafika i multimedija I1

Category: I razred
 • Teacher: Dragan Odžić

Osnove elektrotehnike

Category: I razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Uvod u arhitekturu računara

Category: I razred
 • Teacher: Sanja Jovanović

Seminar 318 prvi kurs

Category: II razred

Kurs iz Davača i izvršnih elemenata (praksa)

Predavač: Predrag Vučić
 • Teacher: Predrag Vucic

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II2-DAVOR

Category: II razred
 • Teacher: Davor Čubrilo

Основе електротехнике II-3 вежбе

Category: II razred
 • Teacher: Гордана Татић

Софтверски алати II

Category: II razred
 • Teacher: Slobodan Nadrljanski
 • Teacher: Ognjen Timin

Baze podataka

Category: II razred
 • Teacher: Sanja Jovanović

Практична (блок) настава II2

Category: II razred
 • Teacher: Gradimir Filipović

Praktična nastava

Category: II razred
 • Teacher: Mihalj Mihok
 • Teacher: Predrag Vucic

Davači i izvršni elementi - vežbe II2

Category: II razred
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Predrag Vucic

OTO motori vežbe II2

Category: II razred
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Predrag Vucic

Osnove elektrotehnike II2

Category: II razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Električne instalacije -II2 vežbe

Category: II razred
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Mihalj Mihok

електроника 1

Category: II razred
 • Teacher: Davor Čubrilo

Praktična nastava II1

Category: II razred

Upoznavanje učenika sa zaštitom na radu.
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Mihalj Mihok

Električne instalacije i uređaji

Category: II razred
 • Teacher: Davor Čubrilo
 • Teacher: Đorđe Sivčev

Davači i izvršni elementi

Category: II razred
 • Teacher: Davor Čubrilo
 • Teacher: Gradimir Filipović
 • Teacher: Đorđe Sivčev

Elektrotehnika i elektronika II4

Category: II razred
 • Teacher: Gradimir Filipović
 • Teacher: Ljiljana Vukosavljev

Osnove elektrotehnike II5

Category: II razred
 • Teacher: Ljiljana Vukosavljev

Електроника II-1

Category: II razred
 • Teacher: Гордана Татић

Електрична мерења II-2

Category: II razred
 • Teacher: Гордана Татић

Web dizajn

Category: II razred
 • Teacher: Nevenka Karić

Softverski alati

Category: II razred
 • Teacher: Nevenka Karić
 • Teacher: Slobodan Nadrljanski

Osnove elektrotehnike

Category: II razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Електроника II-1теорија

Category: II razred

Elektronika za Elеktrotehničara računara
 • Teacher: Гордана Татић

Elektronika II-3

Category: II razred

Elektronika za Elеktrotehničara IT
 • Teacher: Dragoslav Kovačev

Računarski hardver II-1

Category: II razred


 • Teacher: Đorđe Sivčev

Operativni sistemi II-1

Category: II razred

Elektrotehničar računara.
 • Teacher: Luka Ljuboja

Programiranje II-3

Category: II razred
 • Teacher: Jasmina Almasi
 • Teacher: Nevenka Karić

Programiranje II-1

Category: II razred
 • Teacher: Jasmina Almasi
 • Teacher: Nevenka Karić
 • Teacher: Ljiljana Vukosavljev

Tehnička dokumentacija

Category: III razred
 • Teacher: Ljiljana Vukosavljev

Programiranje III-1

Category: III razred
 • Teacher: Zagorka Vidović

Veb programiranje

Category: III razred
 • Teacher: Zagorka Vidović

Практична (блок) настава III2

Category: III razred

Блок настава за одељење III2
 • Teacher: Gradimir Filipović

Софтверски алати III

Category: III razred
 • Teacher: Slobodan Nadrljanski
 • Teacher: Ognjen Timin

Веб програмирање

Category: III razred
 • Teacher: Ognjen Timin

Sistemi ubrizgavanja-vežbe III2

Category: III razred
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Predrag Vucic

Dizel motori III2 vežbe

Category: III razred
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Mihalj Mihok

Sistem paljenja III2 vežbe

Category: III razred
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Gradimir Filipović
 • Teacher: Mihalj Mihok

Računarske mreže III-1

Category: III razred
 • Teacher: Đorđe Sivčev

Sistemi paljenja OTO motora

Category: III razred
 • Teacher: Davor Čubrilo

Baze podataka

Category: III razred

elektrotehničar informacionih tehnologija
 • Teacher: Sanja Jovanović

Programiranje 3-3

Category: III razred
 • Teacher: Jasmina Almasi
 • Teacher: Nevenka Karić

Računarski sistemi III-3

Category: III razred

Računarski sistemi za elektrotehničara IT
 • Teacher: Dragoslav Kovačev

Електроника III-1

Category: III razred
 • Teacher: Гордана Татић

Електроника III-2

Category: III razred
 • Teacher: Гордана Татић

Računarska logika III-1

Category: III razred
 • Teacher: Milan Živić

Mikrokontroleri i mikroračunari III-1

Category: III razred
 • Teacher: Milan Živić

Operativni sistemi III-1

Category: III razred

Elektrotehničar računara
 • Teacher: Luka Ljuboja

RAČUNARI U SISTEMIMA UPRAVLJANJA

Category: IV razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Техничка документација

Category: IV razred
 • Teacher: Slobodan Nadrljanski
 • Teacher: Ognjen Timin

Електронско пословање

Category: IV razred
 • Teacher: Slobodan Nadrljanski
 • Teacher: Ognjen Timin

Preduzetništvo

Category: IV razred
 • Teacher: Damir Grosin
 • Teacher: Ljiljana Vukosavljev

Zaštita informacionih sistema - IV3

Category: IV razred
 • Teacher: Đorđe Sivčev

Programiranje mobilnih uređaja IV-3

Category: IV razred
 • Teacher: Dragoslav Kovačev

Programiranje IV1

Category: IV razred
 • Teacher: Strahinja Mršić

Održavanje računarskih sistema IV1

Category: IV razred

Elektrotehničar računara
 • Teacher: Luka Ljuboja
 • Teacher: Đorđe Sivčev

Veb programiranje IV

Category: IV razred
 • Teacher: Strahinja Mršić

Рачунарске мреже

Category: IV razred
 • Teacher: Ognjen Timin

Практична (блок) настава IV2

Category: IV razred

Блок настава за Електротехничаре за електронику на возилима
 • Teacher: Gradimir Filipović

Tehnička dokumentacija grupa A

Category: IV razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Tehnička dokumentacija IV3 grupa A

Category: IV razred
 • Teacher: Darinka Hristic Klacak

Tehnička dokumentacija

Category: IV razred
 • Teacher: Sanja Jovanović

Sistem ubrizgavanja dizel motora ( vežbe) IV2

Category: IV razred
 • Teacher: Davor Čubrilo
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Mihalj Mihok

Sistem bezbednosti i komfora - vežbe IV2

Category: IV razred
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Petar Ivetić
 • Teacher: Mihalj Mihok

motorna vozila(praksa)

Category: IV razred
 • Teacher: Dragan Galic
 • Teacher: Predrag Vucic

Sistemi ubrizgavanja dizel motora

Category: IV razred
 • Teacher: Davor Čubrilo

Mikrokontroleri i mikroračunari IV-1

Category: IV razred
 • Teacher: Milan Živić

Preduzetništvo IV

Category: IV razred
 • Teacher: Ivana Avramov

Sistemi prenosa IV-3

Category: IV razred

Sistemi prenosa za Elektrotehničara telekomunikacija
 • Teacher: Dragoslav Kovačev

Programiranje IV-1

Category: IV razred
 • Teacher: Jasmina Almasi

2-5 TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA

TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE KONVENCIONALNE MAŠINEĆOJANOVIĆ VALENTINA - ADAMOVIĆ RANKO
 • Teacher: Ranko Adamović

MAŠINSKI MATERIJALI I4 ZAMENA

 • Teacher: Branislava Čičulić
 • Teacher: Valentina Ćojanović

Mašinska obrada na konvencionalnim mašinama


Glodalice, podela glodalica, delovi glodalica, glavna kretanja, pomocna kretanja
 • Teacher: Dusan Rajic

TEHNOLOGIJA BRAVARSKIH RADOVA I-5


LITERATURA: TEHNOLOGIJA OBRAZOVNOG PROFILA BRAVAR, SOJIC, PRGOMELJA SIMIC PLUS VIDEO TUTURIJALI, PRETRAZIVAC INTERNET
 • Teacher: Milan Adamovic

TKU III-4


LITERATURA: TEHNOLOGIJA OBRADE ZA KOMPJUTERSKI UPRAVLJANE MASINE, autor  Z. MILOJEVIC.
 • Teacher: Milan Adamovic

Čas odeljenskog starešine

Category: I razred

Ovaj kurs je namenjen odeljenju I-5
 • Teacher: Dejan Lazic

Tehnologija ručne i mašinske obrade I5

Category: I razred
 • Teacher: Branislava Čičulić
 • Teacher: Valentina Ćojanović
 • Teacher: Dejan Lazic

Mašinski materijali - I5

Category: I razred

Namenjeno učenicima I-5 ( bravar-zavarivač / operate mašinske obrade)
 • Teacher: Dejan Lazic

Mašinski materijali I-4

Category: I razred
 • Teacher: Valentina Ćojanović

prakticna nastava. praksa I4

Category: I razred
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Mihalj Mihok
 • Teacher: Dusan Rajic

Osnove bravarskih radova I 5

Category: I razred
 • Teacher: Milorad Džakula

Tehničko crtanje I-4 B grupa

Category: I razred
 • Teacher: Stanislav Imbronjev

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA

Category: I razred
 • Teacher: Stanislav Imbronjev

Tehnička mehanika / Bravar - zavarivač I-5

Category: I razred
Tehnička mehanika ( statika, otpornost materijala, kinematika i dinamika) / Bravar - zavarivač I5
 • Teacher: Dejan Lazic

Tehnologija mašinske obrade na konvencionalnim mašinama I-5

Category: I razred

Operater mašinske obrade
 • Teacher: Valentina Ćojanović

MEHANIKA 1-4 GRUPA B (VEŽBE)

Category: I razred

OVAJ KURS JE NAMENJEN UCENICIMA PRVE GRUPE RAREDA 1-4 (GRUPA A)
 • Teacher: Ranko Adamović

Mašinski materijali

Category: I razred
 • Teacher: Lidija Erdeljan

Tehnička mehanika I5

Category: I razred

Kurs namenjen učenicima prvog razreda obrazovnog profila operater mašinske obrade/zavarivač radi lakšeg usvajanja znanja iz predmeta Tehnička mehanika gde se izučavaju: statika, otpornost materijala, kinematika i dinamika. 


 • Teacher: Branislava Čičulić

MAŠINSKI ELEMENTI

Category: II razred
 • Teacher: Ranko Adamović

MEHANIKA 2-4 VEŽBE

Category: II razred
 • Teacher: Ranko Adamović

Kompjuterska grafika II-4 prva grupa

Category: II razred
 • Teacher: Stanislav Imbronjev

BRAVAR-ZAVARIVAČ II5

Category: II razred
 • Teacher: Milorad Džakula

2-5 TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA

Category: II razred
2-5 OPERATER MAŠINSKE OBRADE NASTAVANIK ADAMOVIĆ RANKO
 • Teacher: Ranko Adamović

Mašinski elementi (III stepen)

Category: II razred

Namenjen je obrazovnim profilima: Bravar-zavarivač i Operater mašinske obrade
 • Teacher: Stanislav Imbronjev

Praktična nastava II4

Category: II razred

Ovo je lekcija za 15.10.2021 godine. Vaš zadatak je da precrtate sliku glodalice u sveske i da obeležene delove glodalice imenujete.


 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Mihalj Mihok
 • Teacher: Dusan Rajic

ČOS II4

Category: II razred
 • Teacher: Lidija Erdeljan

MEHANIKA II 4

Category: II razred

Кинематика и Отпорност материјала
 • Teacher: Branislava Čičulić

TOP AUTOMEHANIČAR 3-5

Category: II razred
 • Teacher: Milan Adamovic

I5 operateri i bravari zavarivači-praksa

Category: II razred
 • Teacher: Dejan Lazic
 • Teacher: Mihalj Mihok
 • Teacher: Milan Milovanov
 • Teacher: Dusan Rajic

Praktična nastava II-5

Category: II razred
 • Teacher: Milorad Džakula

prakticna nastava III5

Category: II razred
 • Teacher: Milan Milovanov

MAŠINSKI ELEMENTI 3-5 AM-ZAV

Category: II razred
 • Teacher: Milan Adamovic

MAŠINSKI ELEMENTI 2-4 TKU

Category: II razred
 • Teacher: Milan Adamovic

Tehnologija obrade - Automehaničar / zavarivač II - 5

Category: II razred

Namenjeno automehaničarima i zavarivačima 25.
 • Teacher: Dejan Lazic

Osnovi mašinstva - vozač motornih vozila II 7

Category: II razred

Namenjeno vozačima motornih vozila 27
 • Teacher: Dejan Lazic

Tehnologija obrazovnog profila / bravar - zavarivač II 5

Category: II razred
Kurs je namenjen Bravar - zavarivačima - 25

 • Teacher: Dejan Lazic

TEHNIČKA MEHANIKA (VOZAČI 2-7) (OBRISATI)

Category: II razred

Kurs namenjen učenicima drugog razreda profila VOZAČ MOTORNIH VOZILA
 • Teacher: Ranko Adamović

MEHANIKA I-4

Category: II razred

Курс намењен техничарима за компјутерско управљање CNC машина како би савладали Статику.
 • Teacher: Branislava Čičulić

OTO MOTORI II2

Category: II razred
 • Teacher: Ranko Adamović

Kompjuterska grafika

Category: II razred
 • Teacher: Valentina Ćojanović

Kompjuterska grafika- B grupa

Category: II razred
 • Teacher: Jelena Bunjevac

Tehnologija mašinske obrade

Category: II razred
 • Teacher: Jelena Bunjevac

ZAVARIVAČ III5

Category: III razred
 • Teacher: Milorad Džakula

Hidraulika III-4 grupa B

Category: III razred
 • Teacher: Dejan Lazic

Čas odeljenskog starešine III4

Category: III razred
 • Teacher: Borislav Gecic

Praktična nastava II5

Category: III razred
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Zarko Grbic
 • Teacher: Milan Milovanov

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija III-4 "V grupa"

Category: III razred

Namenjeno učenicima III4 

Tehničar za kompjutersko upravljanje ( TKU)
 • Teacher: Dejan Lazic

Programiranje za KUM - III god.

Category: III razred

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) - III 4
 • Teacher: Dejan Lazic

Projektovanje tehnoloških sistema III4

Category: III razred
 • Teacher: Borislav Gecic

MEHANIKA-III4

Category: III razred

Курс је намењен ученицима треће године образовног профила техничар за компјутерско управљање CNC машинама.
 • Teacher: Branislava Čičulić

Dizel motori III2

Category: III razred

Test iz oblasti SISTEM ZA PODMAZIVANJE MOTORA ,MOTORNA ULJA I DVOTAKTNI MOTORI će biti dostupan u petak od 9.30 do 10.15 u trajanju od 20 minuta.
 • Teacher: Ranko Adamović

PROJEKTOVANJE TEHNOLIŠKIH SISTEMA IIIgod.

Category: III razred
 • Teacher: Lidija Erdeljan

CNC TEST

Category: IV razred
 • Teacher: Ranko Adamović
 • Teacher: Jelena Bunjevac
 • Teacher: Branislava Čičulić
 • Teacher: Lidija Erdeljan
 • Teacher: Borislav Gecic

PROJEKTOVANJE IV4

Category: IV razred
 • Teacher: Ranko Adamović

Programiranje za KUM - IV god.

Category: IV razred
 • Teacher: Dejan Lazic

ČOS- IV4

Category: IV razred
 • Teacher: Jelena Bunjevac

MOTORNA VOZILA IV2

Category: IV razred
 • Teacher: Ranko Adamović

Projektovanje tehnoloških sistema IV4

Category: IV razred
 • Teacher: Borislav Gecic

PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH SISTEMA IVgod.

Category: IV razred
 • Teacher: Lidija Erdeljan

Organizacija rada III5

Category: IV razred
 • Teacher: Branislava Čičulić

Testovi za polaganje vozačkog ispita

Category: Saobraćaj
 • Teacher: Saša Stojšin

prakticna nastava I/7

Category: I razred
 • Teacher: Zarko Grbic
 • Teacher: Goran Korom

Praktična nastava - I6

Category: I razred
 • Teacher: Siniša Čudan
 • Teacher: Goran Korom

Saobraćajni sistemi I-7 Vozači

Category: I razred
 • Teacher: Nebojša Popović

Tehnologija materijala

Category: I razred
 • Teacher: Senka Heldrih

Motorna vozila I-7

Category: I razred
 • Teacher: Zaviša Lučić

Saobraćajni sistemi I-6 Tehničari

Category: I razred
 • Teacher: Nebojša Popović